Екоинспекцията започва да разчиства дюни в резерват “Пясъчната лилия”

17 юли , 2017 | От | Категория България


Експерти от Регионалната екоинспекция ще разчистват пясъчните дюни в местността “Каваците”, за да осигурят достатъчно площ и условия за разселването на пясъчната лилия – защитен вид, включен в Червената книга, известен още като Царицата на цветята и Морски нарцис.

Работата е част от плана за управление на резерват “Пясъчната лилия” в местността край Созопол, информират от МОСВ.

През юли и септември ще се отстраняват неместни и…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Екоинспекцията започва да разчиства дюни в резерват “Пясъчната лилия”", понякога то може да бъде написано като:

  • :+1045м:+1082м:+1086м:+1080м:+1085м:+1089м:+1087м:+1077м:+1082м:+1094м:+1080м:+1103м:+1090м:+1072м :+1079м:+1072м:+1087м:+1086м:+1095м:+1074м:+1072м :+1076м:+1072м :+1088м:+1072м:+1079м:+1095м:+1080м:+1089м:+1090м:+1074м:+1072м :+1076м:+1102м:+1085м:+1080м :+1074м :+1088м:+1077м:+1079м:+1077м:+1088м:+1074м:+1072м:+1090м :+8220м:+1055м:+1103м:+1089м:+1098м:+1095м:+1085м:+1072м:+1090м:+1072м :+1083м:+1080м:+1083м:+1080м:+1103м:+8221м
  • Ещкщощищнщсщпщещкщцщищящтщащ зщащпщощчщвщащ дщащ рщащзщчщищсщтщвщащ дщющнщищ вщ рщещзщещрщвщащтщ “щПщящсщъщчщнщащтщащ лщищлщищящ”щ
  • Е]к]о]и]н]с]п]е]к]ц]и]я]т]а] з]а]п]о]ч]в]а] д]а] р]а]з]ч]и]с]т]в]а] д]ю]н]и] в] р]е]з]е]р]в]а]т] “]П]я]с]ъ]ч]н]а]т]а] л]и]л]и]я]”]
  • Екоинспекцията започва да разчиства дюни в резерват “Пясъчната лилия”

Оставете коментар


+ 8 = десет