Родители на хора с увреждания ще имат право на до 14 дни “отпуск”, предвижда законопроект

13 сеп , 2018 | От | Категория България


Родители, полагащи продължителни грижи за свои болни деца или деца с увреждания, роднините на хора, които не могат да се грижат сами за себе си, както и приемни родители да имат право до 14 дни годишно специалист да поеме безплатно грижите, за да могат те да починат. Нова агенция да поеме контрола и качеството на предоставяните социални услуги, като да следи и за ефекта от всяка програма.

Това са част от основните акценти и промени, които ще бъдат въведени със…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Родители на хора с увреждания ще имат право на до 14 дни “отпуск”, предвижда законопроект", понякога то може да бъде написано като:

  • :+1056м:+1086м:+1076м:+1080м:+1090м:+1077м:+1083м:+1080м :+1085м:+1072м :+1093м:+1086м:+1088м:+1072м :+1089м :+1091м:+1074м:+1088м:+1077м:+1078м:+1076м:+1072м:+1085м:+1080м:+1103м :+1097м:+1077м :+1080м:+1084м:+1072м:+1090м :+1087м:+1088м:+1072м:+1074м:+1086м :+1085м:+1072м :+1076м:+1086м 14 :+1076м:+1085м:+1080м :+8220м:+1086м:+1090м:+1087м:+1091м:+1089м:+1082м:+8221мр :+1087м:+1088м:+1077м:+1076м:+1074м:+1080м:+1078м:+1076м:+1072м :+1079м:+1072м:+1082м:+1086м:+1085м:+1086м:+1087м:+1088м:+1086м:+1077м:+1082м:+1090м
  • Рщощдщищтщещлщищ нщащ хщощрщащ сщ ущвщрщещжщдщащнщищящ щщещ ищмщащтщ пщрщащвщощ нщащ дщощ 14 дщнщищ “щощтщпщущсщкщ”щя пщрщещдщвщищжщдщащ зщащкщощнщощпщрщощещкщтщ
  • Р]о]д]и]т]е]л]и] н]а] х]о]р]а] с] у]в]р]е]ж]д]а]н]и]я] щ]е] и]м]а]т] п]р]а]в]о] н]а] д]о] 14 д]н]и] “]о]т]п]у]с]к]”]q п]р]е]д]в]и]ж]д]а] з]а]к]о]н]о]п]р]о]е]к]т]
  • Родители на хора с увреждания ще имат право на до 14 дни “отпуск”, предвижда законопроект

Оставете коментар


6 − едно =