Магична поява на “Янините девет братя” от Любомир Пипков

11 фев , 2018 | От | Категория Култура

Очакването на музикалната ни общественост съвсем скоро ще бъде възнаградено с новата постановка на Софийската опера и балет на ненадминатия шедьовър на Любомир Пипков – величавата му оперна творба „Янините девет братя“!

Режисьорът Пламен Карталов е пристъпил към реализацията на това знаменателно произведение от националната ни музикална съкровищница, мобилизирайки за тази заветна цел един творчески екип от най-изтъкнатите и от съвсем млади артисти на първия ни оперен театър.

На времето той бе казал: „Янините девет братя е тема, в която се оглеждат много причини и много поводи, за да кажем, че тази тема както вчера, така и днес, и винаги ще остане да отеква като тъмен звън от камбана, звън, напомнящ за една цяла народна трагедия. В нея сякаш всички действащи лица с постъпките си от миналото са останали да живеят и днес“.

Самият Любомир Пипков през 1957 споделя: „ В тази опера исках да видя миналото на своя народ от съвременни позиции, да разкрия правото на един живот, пълен с мъдрост, опит и вяра в бъдещето … Върху фона на средновековието аз противопоставих два образа – светлия образ на резбаря Ангел срещу образа на Георги Грозника. Помъчих се да отправя укор към тогавашните тъмни сили, които сечаха ръцете на напредничавия човек у нас. Може ли да се каже, че това е бягство от съвременността? Струва ми се, че с историческия сюжет аз решавах съвременни задачи“. И още нещо добавя той:

Източник: Новини и статии от Факти - Култура

При изписване на заглавието "Магична поява на “Янините девет братя” от Любомир Пипков", понякога то може да бъде написано като:

  • :+1052м:+1072м:+1075м:+1080м:+1095м:+1085м:+1072м :+1087м:+1086м:+1103м:+1074м:+1072м :+1085м:+1072м :+8220м:+1071м:+1085м:+1080м:+1085м:+1080м:+1090м:+1077м :+1076м:+1077м:+1074м:+1077м:+1090м :+1073м:+1088м:+1072м:+1090м:+1103м:+8221м :+1086м:+1090м :+1051м:+1102м:+1073м:+1086м:+1084м:+1080м:+1088м :+1055м:+1080м:+1087м:+1082м:+1086м:+1074м
  • Мщащгщищчщнщащ пщощящвщащ нщащ “щЯщнщищнщищтщещ дщещвщещтщ бщрщащтщящ”щ ощтщ Лщющбщощмщищрщ Пщищпщкщощвщ
  • М]а]г]и]ч]н]а] п]о]я]в]а] н]а] “]Я]н]и]н]и]т]е] д]е]в]е]т] б]р]а]т]я]”] о]т] Л]ю]б]о]м]и]р] П]и]п]к]о]в]
  • Магична поява на “Янините девет братя” от Любомир Пипков

Оставете коментар


5 × = двайсет пет