За 10 години незаконната търговия на цигари “вляла” над 3 млрд. лева в криминалния свят

1 фев , 2018 | От | Категория Бизнес

За 10 години – от 2007 до 2016 г., незаконната търговия на цигари в България е донесла приходи за криминалния свят между 2,5 и 3,5 млрд. лева, пише в доклад на Института за пазарна икономика (ИПИ). Документът е част от проект на института с мото “По правилата”, с о

Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "За 10 години незаконната търговия на цигари “вляла” над 3 млрд. лева в криминалния свят", понякога то може да бъде написано като:

  • :+1047м:+1072м 10 :+1075м:+1086м:+1076м:+1080м:+1085м:+1080м :+1085м:+1077м:+1079м:+1072м:+1082м:+1086м:+1085м:+1085м:+1072м:+1090м:+1072м :+1090м:+1098м:+1088м:+1075м:+1086м:+1074м:+1080м:+1103м :+1085м:+1072м :+1094м:+1080м:+1075м:+1072м:+1088м:+1080м :+8220м:+1074м:+1083м:+1103м:+1083м:+1072м:+8221м :+1085м:+1072м:+1076м 3 :+1084м:+1083м:+1088м:+1076мл :+1083м:+1077м:+1074м:+1072м :+1074м :+1082м:+1088м:+1080м:+1084м:+1080м:+1085м:+1072м:+1083м:+1085м:+1080м:+1103м :+1089м:+1074м:+1103м:+1090м
  • Зщащ 10 гщощдщищнщищ нщещзщащкщощнщнщащтщащ тщъщрщгщощвщищящ нщащ цщищгщащрщищ “щвщлщящлщащ”щ нщащдщ 3 мщлщрщдщ= лщещвщащ вщ кщрщищмщищнщащлщнщищящ сщвщящтщ
  • З]а] 10 г]о]д]и]н]и] н]е]з]а]к]о]н]н]а]т]а] т]ъ]р]г]о]в]и]я] н]а] ц]и]г]а]р]и] “]в]л]я]л]а]”] н]а]д] 3 м]л]р]д]= л]е]в]а] в] к]р]и]м]и]н]а]л]н]и]я] с]в]я]т]
  • За 10 години незаконната търговия на цигари “вляла” над 3 млрд. лева в криминалния свят

Оставете коментар


седем × = 49