Кабинният екипаж на “Райънер” заплаши със стачка на 28 септември

13 сеп , 2018 | От | Категория Свят


Кабинният екипаж на “Райънер” (Ryanair) заплаши със стачка в пет държави на 28 септември. Профсъюзите в Белгия, Италия, Холандия, Португалия и Испания предупредиха, че имат намерение да стачкуват веднъж месечно, докато исканията им бъдат изпълнени.

“Райънеър” назначава служителите си в цяла Европа с договори, оформени спрямо ирландското право. Някои профсъюзи обаче искат да преговарят по законите на собствените си държави.

Източник: dnevnik.bg Свят

При изписване на заглавието "Кабинният екипаж на “Райънер” заплаши със стачка на 28 септември", понякога то може да бъде написано като:

  • :+1050м:+1072м:+1073м:+1080м:+1085м:+1085м:+1080м:+1103м:+1090м :+1077м:+1082м:+1080м:+1087м:+1072м:+1078м :+1085м:+1072м :+8220м:+1056м:+1072м:+1081м:+1098м:+1085м:+1077м:+1088м:+8221м :+1079м:+1072м:+1087м:+1083м:+1072м:+1096м:+1080м :+1089м:+1098м:+1089м :+1089м:+1090м:+1072м:+1095м:+1082м:+1072м :+1085м:+1072м 28 :+1089м:+1077м:+1087м:+1090м:+1077м:+1084м:+1074м:+1088м:+1080м
  • Кщащбщищнщнщищящтщ ещкщищпщащжщ нщащ “щРщащйщъщнщещрщ”щ зщащпщлщащшщищ сщъщсщ сщтщащчщкщащ нщащ 28 сщещпщтщещмщвщрщищ
  • К]а]б]и]н]н]и]я]т] е]к]и]п]а]ж] н]а] “]Р]а]й]ъ]н]е]р]”] з]а]п]л]а]ш]и] с]ъ]с] с]т]а]ч]к]а] н]а] 28 с]е]п]т]е]м]в]р]и]
  • Кабинният екипаж на “Райънер” заплаши със стачка на 28 септември

Оставете коментар


девет − = 8